info@carnivalnews.net

Lukurallissa edistetään lukutaitoa ja lapsen oikeuksia

Taksvärkki ry:n koordinoimassa Lukurallissa oppilaita innostetaan lukemaan kuukauden ajan niin paljon kuin mahdollista. Samalla jokainen oppilas pääsee lukemisellaan tukemaan Nepalin lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. 

Lukuralli on lukutaidon ja lapsen oikeuksien edistämiseen tähtäävä kampanja, jossa oppilaita rohkaistaan lukemaan ja saadaan samalla tietoa maailman lukutaitotilanteesta.

– Lukuralliin voi osallistua yksi koululuokka, luokka-aste, koko koulu tai vaikka kokonainen kaupunki kaikkine kouluineen! Esimerkiksi Haminan kunnasta Lukuralliin osallistui samaan aikaan 7 koulua, Lukurallin koordinaattori Marja Rikaniemi kertoo.

Ennen Lukurallin alkua oppilaat hankkivat lähipiiristä itselleen yhden tai useamman lukusponsorin, joka voi olla esimerkiksi huoltaja, isovanhempi, muu sukulainen tai tuttava. Yläluokilla monet ovat toimineet niinkin, että koko luokka yhdessä on hankkinut sponsoreita. Sponsorit sitoutuvat maksamaan haluamansa kannustusrahan jokaisesta lukutunnista. Summan ei tarvitse olla suuri, tärkeintä on kannustaa oppilaita keräämään lukutunteja. Lukurallin päätyttyä sponsori maksaa lukutuntien mukaisen rahamäärän Taksvärkin kehitysyhteistyöhön lasten ja nuorten parissa Itä-Nepalin kouluissa.

Lukurallin aikana oppilaat lukevat sekä koulussa että kotona, pitävät kirjaa lukutunneistaan ja käsittelevät mahdollisuuksien mukaan Lukurallin teemoja, kuten lukutaidon merkitystä, lapsen oikeuksia ja koulutuksen tärkeyttä luokassa.

– Lukuralliin osallistuminen tukee hyvin myös Lukuliikkeen ja juuri julkaistun Kansallinen lukustrategia 2030 -suunnitelman tavoitteita. Strategiassa kunnat ja koulut osallistuvat systemaattisesti lukutaidon edistämiseen esimerkiksi Lukeva kunta – ja Lukeva koulu -ohjelmien kautta, tuumaa Taksvärkin tiedottaja Tanja Seppänen.

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kaikenikäisten lukutaitoa Suomessa. Se on perustettu taklaamaan lukutaidon heikentymistä.

Lukuralliin voi osallistua mihin aikaan koululukuvuodesta hyvänsä. Lukurallissa osallistut yhdenvertaisemman maailman rakentamiseen lukemalla!

Vastaa