info@carnivalnews.net

William Jamesin myöhäinen pääteos nyt ensi kertaa suomeksi!

Basam Booksin klassikkosarja jatkuu William Jamesin uraauurtavalla psykologian ja filosofian tutkielmalla.

”Todellisen moneus” (Basam Books 2021)
”Todellisen moneus” (Basam Books 2021)

Pragmatistisen suuntauksen perustaja William James on yksi 1800-luvun loppupuolen tärkeimmistä filosofeista. Nyt käännetty A Pluralistic Universe ilmestyi alun perin vuonna 1909 ja siinä James laajentaa Oxfordissa pitämiään luentoja todellisuuden olemuksesta. Kirjassa James ottaa etäisyyttä yli-teknilliseen ja kankeaan aikalaisnäkemykseen todellisuuden monismista.

Viimeiseksi jääneessä teoksessaan James kehittää pluralismiksi kutsumaansa metafyysistä näkemystä, jossa maailma jakautuu yhtä moneksi ja monenlaiseksi kuin on tietoisuuksia sitä jakamassa. Pohdinnan tulos on vakuuttava ja häkellyttävän tuore: emme voi varmuudella tietää, missä aineen ja tietoisuuden raja kulloinkin kulkee.

”Kaikkina hetkinä jokainen osamme on osa laajemmasta minuudesta, värisee kuin kompassiruusu näiden laajuuksien risteyskohdassa, ja se, mikä yksittäisessä osassa on aktuaalista, on yhtä jatkumoa mahdollisuuksien kanssa, jotka eivät ole vielä tulleet näköpiiriin.”

Todellisen moneus kokoaa yhteen Jamesin ajattelua ja toimii loistavana lähtöpisteenä tämän yhä ajankohtaisen filosofin tuotantoon. James kirjoittaa oivaltavasti ja nautittavasti, laajentaen ymmärrystämme itsestämme ja maailmasta.

Filosofian tohtori ja tutkija Hannu Poutiainen on saattanut tämän klassikon ansiokkaasti nykylukijoiden saataville. Hän on myös kirjoittanut teosta ja Jamesin filosofiaa laajasti esittelevät alkusanat.

William James

Todellisen moneus

ISBN 9789527337769

229 sivua. Basam Books 2021

Vastaa